نحوه تحویل کالا


این وبسایت با استفاده از سیستم خرید شرکت پیمنت یار محصول خریداری شده را به محض پرداخت موفقیت آمیز به شما نشان داده و یک نسخه از اطلاعات محصول خریداری شده را به ایمیل شما ارسال می کند.
* ممکن است ایمیل ارسال شده به پوشه spam یا bulk شما وارد شود.
در صورتی که از بانک برگشت مناسبی نداشته باشید مبلغ از حساب شما کسر شده ولی معمولا یک الی دو ساعت بعد از پرداخت ناموفق، مبلغ به حسابتان برگشت خواهد خورد.
نحوه خرید اینترنتی